Beruházások sikeres megvalósítása

A TIG-RES elsősorban kis- és középvállalatok részére kifejlesztett termékcsoportja a magas beruházási igényű, a vállalkozás számára nagyobb pénzügyi, stratégiai kockázatot jelentő fejlesztések támogatására irányul.

A TIG-RES a beruházási munka valamennyi szakaszában biztosítja a vállalkozások számára a sikeres megvalósításhoz szükséges szakértői kompetenciákat.A tervezési fázis támogatása
 • Beruházási döntések üzleti, stratégiai szempontú értékelése
  • Szakértői részvétel a hosszú távú üzleti, stratégiai célok meghatározásában
  • A beruházási döntések stratégiai szempontú értékelése (támogatja-e a beruházás a stratégiai célok megvalósulását?)
  • A beruházás a vállalat egészére gyakorolt hatásának vizsgálata (a vállalati szinten jelentkező megtérülés, illetve gazdasági előnyök, hátrányok vizsgálata)
  • Beruházási alternatívák üzleti szempontú értékelése, összehasonlítása
 • Projektek pénzügyi tervezése, modellezése
  • Pénzügyi modell és üzleti terv készítése, illetve az erre irányuló munka szakértői támogatása
  • Meglévő pénzügyi modell és üzleti terv szakértői véleményezése, auditálása
A finanszírozás szervezés támogatása
 • Finanszírozási konstrukció kialakítása, részvétel a források megszerzésében
  • A vállalkozás számára elérhető támogatott, illetve piaci alapú finanszírozási források felkutatása, részvétel a legkedvezőbb finanszírozási konstrukció kiválasztásában
  • Aktív részvétel a pénzintézetekkel történő egyeztetések lebonyolításában, a szerződéses tárgyalások lefolytatásában
  • A pénzintézet számára benyújtandó dokumentáció összeállításának szakértői támogatása, előzetes véleményezése
 • A finanszírozási keretek stabilitásának biztosítása
  • javaslattétel az esetlegesen előforduló likviditáshiány megszüntetésének módjára
  • A pénzintézettel történő kommunikáció szakértői támogatása
A megvalósítási folyamat támogatása
 • Hatékony projektmenedzsment
  • A projekt időbeli megvalósulásának és költségeinek nyomon követését segítő jelentési rendszer kidolgozása és működtetése
  • Aktív részvétel a projektértekezleteken, a projekt vezetésének általános szakértői támogatása
 • Projektadminisztráció
  • A projektmunka feladat-, idő- és költségtervének elkészítése, rendszeres aktualizálása
  • A projekttitkárság munkájának operatív szintű támogatása
  • A projektmunkához kapcsolódó koncepcionális és konzultációs anyagok készítése, véleményezése

Kapcsolattartó: Kiss Péter projekt menedzser
Cím: 1022 Budapest, Fillér u. 96.
Telefon: 326-6703; 326-9329
Fax: 326-9324
E-mail: peter.kiss@tigres.hu